11 bước đơn giản để tạo một logo

Nhà thiết kế người Tây Ban Nha, Borja Acosta de Vizcaín đã đúc kết ra mười một điều đơn giản cần nhớ để có một thiết kế biểu tượng hoàn hảo.

logo-00

logo-01

logo-02

logo-03

logo-04

logo-05

logo-06

logo-07

logo-08

logo-09

logo-10

Source 8designers

Advertisements